Privacyverklaring

Jessica Boots, gevestigd aan Boogerd 2H 1687VX in Wognum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
https://www.depodcastmentor.nl
Boogerd 2H
1687VX
Wognum
0634468691
e-mail: hallo@www.depodcastmentor.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
Ik verwerkt je naam, bedrijfsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres en andere gegevens die nodig zijn om optimaal samen te kunnen werken. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard.
Voor facturatie en de financiรซle administratie verwerk ik je naam, bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK nummer, btw nummer en bankrekeningnummer. Ook deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk verplicht is.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via hallo@www.depodcastmentor.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

  • Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Ik analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte.

Cookies
Op mijn website maak ik gebruik van cookies. Cookies zijn nodig om een website goed te laten draaien. Het zijn kleine bestandjes die naar de computer van de gebruiker van de website worden gestuurd en daar worden opgeslagen. Zo wordt er door het gebruik van cookies inzichtelijk gemaakt hoe de website gebruikt wordt en wanneer u de website weer bezoekt.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Google Analytics
Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de โ€œAnalyticsโ€-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.โ€

Delen van persoonsgegevens met derden
Ik verstrek uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jessica Boots en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Beveiliging gegevens
Beveiliging van persoonsgegevens zijn van groot belang, daarom zorg ik ervoor dat uw gegevens veilig zijn. Ik zal uw gegevens ook niet langer bewaren dan nodig is. Ik deel persoonsgegevens nooit met anderen, alleen als u daar toestemming voor geeft.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je een klacht hier over hebt, neem dan contact op met hallo@www.depodcastmentor.nl